• Jueves, 22 de Febrero de 2018

Can de palleiro

Acomunidade chinesa polo mundo adiante, a comezar polo seu territorio natural,

Ondas de fraternidade

todo está ben, se a noite non vén. Trabalinguas que muda en metáfora

A tribo dos peliqueiros

Na histórica colonización, por conquista en armas, pola que se foi privando do seu territorio soberano ás poboacións nativas, titulares das bastas praderías americanas, os novos donos acurralaron aos antigos propietarios nun espazo que alcumaron de reserva.

A iconografía do galeguismo

Camilo Díaz Baliño: A xenialidade truncada. Velaí unha mostra homenaxe, necesaria, xusta e certeira; co gallo de conmemorar o Día da Ilustración.

Virus na sanidade

Osubstantivo virus que entendemos por axente infeccioso

Hora de meterse niso

Chega certeira, en tempo e forma, a última Enquisa de Poboación Activa; ese informe do Instituto de Estatística que representa o máis fiel dos reflexos.

O sanedrín das finanzas

Sanedrín é lembranza da histórica corporación xudía, con atribucións mesmo xudiciais, que tiña a suprema autoridade relixiosa no país de Xudá ou Palestina.

Teima na desfeita do patrimonio cultural

A presente edición do Alba de Gloria de Alfonso R. Castelao, dedicada polo Centro Galego no primeiro cabodano do falecemento do seu esgrevio autor.

A encantadora de palabras

No universo das letras galegas festexamos o aninovo de María Victoria Moreno

A estampa do aforismo

De quereres ser universal, fala da túa aldea. É unha frase

O desafío das palabras

Púxose de moda fai poucos anos, porén xa conquistou boa parte do planeta da letra impresa. É a competencia anual de palabras que foron recorrentes no período dos últimos doce meses. Velaquí está, entre nós, coa contenda propia dun “reality show”...

Xogo do agasallo incógnito

A coincidencia entre o interese mercantil por ampliar campo de negocio e a necesidade do colectivo humano de incorporar novos retos para evitar comportamentos monótonos, remata por producir fenómenos dignos de estudo antropolóxico. Nese campo debe incluírse esta imparábel moda das...

A fosa radioactiva

a memoria colectiva da cidadanía galega dous acontecementos

A industria da cultura

Culturgal, a Feira das Industrias Culturais galegas chega a súa décima