sábado 5/12/20

La Plataforma de afectados por la EDAR de Ribeira denuncia nuevos vertidos y olores

Los hechos sucedieron el pasado miércoles desde las 22:30 y afectaron a zonas como Castiñeiras

Los vecinos denuncian nuevos vertidos y olores
Los vecinos denuncian nuevos vertidos y olores

La Plataforma de personas afectadas por la EDAR de Ribeira ha denunciado nuevos vertidos y olores procedentes de la mencionada infraestructura y que tuvieron lugar el pasado miércoles desde las 22:30.

“O olor fedorento, que evocaba o cheiro a peixe podre, extendíase tanto por Castiñeiras como pola zona dos Areeiros aínda que posiblemente afectase a máis lugares,  pero ao terse producido durante a noite é probable que algunha xente se atopase xa descansando e lle pasase desapercibido”, explicaban ayer mismo desde la Plataforma. 

A raíz de lo sucedido, los afectados se mostraban indignados y recordaban que llevan “tres anos loitando para que se implementen melloras no funcionamento da depuradora e as súas instalacións” y que “ a pesar das promesas das diferentes institucións que teñen competencia na obra (Concello, Acuaes, Augas de Galicia...)” la situación sigue sin resolverse.

Concretamente, quisieron dirigirse al Concello de Ribeira, al que consideran encargado de establecer controles para que no se produzcan estos vertidos: “No caso de que, contravindo a lexislación, se estean producindo, son as autoridades municipais as que deben poñer freo a esa práctica. Do contrario, estaría incorrendo en deixación das súas funcións, e actuando, como mínimo, de maneira neglixente”, señalan en un comunicado enviado a los medios. En este mismo texto recuerdan a las autoridades que el destino de los vertidos industriales “nunca debe ser os colectores de augas fecais”.

Lluvia
Dado que este tipo de episodios de malos olores se produce siempre en días de lluvia, aseguran, desde la Plataforma lanzan la pregunta de si esto se deberá a que “esperan xustamente a que chova para poder verter (aproveitando que por parte das autoridades non se exercen os debidos controis), coa intención de que nos pasen desapercibidos”. 

Los afectados aseguran sentirse preocupados en indignados por lo que califican de “actitude de desidia” ante estos hechos, postura que achacan tanto al Concello como a las restantes administraciones responsables, “que non cumpren co seu cometido e deixan sen solucionar un problema que nos afecta desde hai tres anos e que levamos denunciado reiteradamente ao longo deste tempo”.

Finalmente, exigen de dichas autoridades que “dunha vez por todas” tomen las medidas necesarias para resolver un problema “que xa ameaza con ser permanente", sentencian.

Comentarios