sábado 29.02.2020

El PP asegura en O Hórreo que es la falta de parcela lo que retrasa el nuevo centro de salud en O Grove

El portavoz de Sanidad dijo que “se garantiza unha asistencia o máis axeitada posible”

El actual edificio del centro de salud meco presenta numerosas carencias estructurales | g.s.
El actual edificio del centro de salud meco presenta numerosas carencias estructurales | g.s.

El portavoz de Sanidade del  grupo popular, Aurelio Núñez, aseguró ayer en el Parlamento, en respuesta a una iniciativa presentada por el BNG, que “cando o Concello de O Grove poña a disposición da Xunta unha parcela para a construción do novo centro de saúde neste concello, a Consellería comezará con todos os estudos e actuacións pertinentes para levar adiante esta centro sanitario, destinando os orzamentos correspondentes”. 

“Difícilmente se pode facer un proxecto, estudo ou cálculo orzamentario sen dispoñer da parcela na que se localizará o novo centro de saúde de O Grove”, subrayó el portavoz popular.

Respecto del personal que atiende el centro de salud de O Grove, Aurelio Núñez aseguró que “as ausencias de profesionais están a cubrirse cos mesmos criterios que en calquera outro centro, garantindo unha asistencia e accesibilidade o máis axeitada posible á poboación”.

“A pesar da escasez de profesionais, desde a Xerencia da área sanitaria trátase de cubrir no posible as ausencias que se producen en cada centro, priorizando segundo as necesidades en cada caso”, recordó. En este sentido, indicó que, después de las reuniones de los grupos de trabajo en la Consellería para la elaboración del nuevo modelo de atención primaria, “estanse a revisar as cotas e a dotación de persoal e equipamento dos centros, o que podería modificar as circunstancias que se viven na actualidade”. 

Por otro lado, O Grove se manifestará el próximo domingo 24 para exigir mejoras sanitarias y un nuevo centro de salud en la parcela de As Touzas. Así lo acordaron los portavoces de los grupos políticos la semana pasada.Un apoyo sin fisuras de todas las fuerzas políticas a la movilización que irá acompañada con una petición de reunión formal con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para abordar diversas cuestiones que afectan a la sanidad en el municipio.

Comentarios