Somos denuncia facturas del canon del agua en Ribadumia “de ata 600 euros” y pide “aclaracións”

Uno de los recibos recibidos, de algo más de 300 euros / cedida

Somos Ribadumia denunció ayer vía comunicado que en la localidad están llegando estos días facturas del canon del agua de hasta 600 euros. Consideran la situación un “caos absoluto na xestión do cobro da auga e do saneamento” y piden al alcalde, David Castro, “que aclare que está pasando”.


La Xunta, indica el grupo opositor, “está mandando cartas a unha boa parte da nosa veciñanza reclamando pagos polo canón da auga e o coeficiente de vertedura de anos e semestres que van dende o 2015 ao 2019, con importes que van superar os 600 euros”. Dicen no entender los motivos ya que, según su portavoz, Enrique Oubiña, “os impostos da Xunta van incluídos nas facturas que emite o Concello. Se se pagaron esas facturas, os canons da Xunta tamén están pagados. Se non se pagaron, o Concello debería ter reclamado esas facturas, cousa que non pasou. Polo tanto, ou ben a Xunta está duplicando cobros, ou ben o Concello ou incluso a ORAL cometeron algún erro na súa xestión. Erro que agora vai pagar a veciñanza, con recargo de entre o 5 % e o 20 %”, lamentan.


Somos contactó directamente con la oficina de recaudación de la Xunta y confirmó que los envíos de estas cartas se realizan en dos lotes. “Un reclamando o pago de canon de auga e coeficiente de vertedura dos anos 2015, 2016 e incluso 2017 e un segundo lote que está aínda pendente de envío, correspondentes co primeiro trimestre do ano 2018 e segundo trimestre do ano 2019”. Indican que este envío forma parte del “proceso habitual ante situacións de impago, e que non consta que o Concello advertira de ningún erro nas facturacións”. “Pero resulta que os casos dos que estamos tendo coñecemento son de veciños que aseguran ter todos os pagos ao día, mesmo nalgún caso domiciliado bancariamente, polo que se o Concello emitiu as facturas correctamente eses pagos están realizados”, discrepan los opositores, cuyo portavoz se preguntaba ayer: “Entón que pasa aquí?”.


Cautela y explicaciones

Por todo ello, piden a los vecinos que revisen bien sus facturas y al gobierno local que “explique publicamente que está pasando, se houbo un erro ou non e no seu caso aclare cal”. Temen que la situación se enquiste y que sean los vecinos, finalmente, los que “van ter que asumir sen ter culpa de nada” estos nuevos recibos, concluyen. 

Somos denuncia facturas del canon del agua en Ribadumia “de ata 600 euros” y pide “aclaracións”

Te puede interesar