Emprego e cambio climático

A nivel de territorio planetario, emprego e clima son factores que se comportan como vasos comunicantes, ámbolos dous en estado de catástrofe devastadora.

Crebar cadeas

Co paso dos anos, a historia proba que foi ben atinada a proposta de celebrar nunha data simbólica a festa das Letras Galegas

O vello mapa de Fontán

Poucos días atrás, no lugar de Porta do Conde, a xuvenil banda municipal

O libro no tempo das TIC

Festa, cada 23 de Abril,  da palabra escrita en composicións formadas por un “conxunto de follas de papel ou doutro material,

O relato das pedras

alan as pedras, e non só da longa noite que na metáfora

Gaiolas atrás dos paxaros

aexpresión popular que nos fala de que hai “gaiolas que andan atrás dos paxaros”,

Cousa de encantamento

Coa última celebración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil,

Escachar a verdade

Escachar é romper en anacos unha cousa; mesmo é aceptábel

Auga tóxica

Do balbordo derivado da conxuntura política, económica e social que ocupa primeiras páxinas da prensa, sumada á morbosa actualidade

Contubernio dun espolio descarado

Na traxectoria histórica das atrocidades persoais causadas polas guerras de agresión sempre existiu unha motivación de interese mercantil ou patrimonial

O corredor do aldraxe

Aldraxe, sen lugar a eufemismos que diminúan a consideración