• Domingo, 23 de Septiembre de 2018

O libro no tempo das TIC

Festa, cada 23 de Abril,  da palabra escrita en composicións formadas por un “conxunto de follas de papel ou doutro material,

O relato das pedras

alan as pedras, e non só da longa noite que na metáfora

Gaiolas atrás dos paxaros

aexpresión popular que nos fala de que hai “gaiolas que andan atrás dos paxaros”,

Cousa de encantamento

Coa última celebración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil,

Escachar a verdade

Escachar é romper en anacos unha cousa; mesmo é aceptábel

Auga tóxica

Do balbordo derivado da conxuntura política, económica e social que ocupa primeiras páxinas da prensa, sumada á morbosa actualidade

Contubernio dun espolio descarado

Na traxectoria histórica das atrocidades persoais causadas polas guerras de agresión sempre existiu unha motivación de interese mercantil ou patrimonial

O corredor do aldraxe

Aldraxe, sen lugar a eufemismos que diminúan a consideración

Poesía para reflexionar

Velaí vén, petando xa na porta, a celebración do Día Mundial da Poesía

Futuro imperfecto

Futuro imperfecto ou, se queremos ser mais precisos na expresión

As soldadeiras das cantigas

Se reparamos na simboloxía do aparente cotiá veremos que sempre amosa sinais metafóricas que interpretan parte da cruel realidade

Mulleres na rúa

Mulleres na rúa é sinónimo de marcha da rebelión feminina

O agromar das patacas

Cunha cerimonia máxica celebrada nunha librería da causa emancipadora,

A primavera dos pobos

Lembramos a Revolución de 1848, xa van alá 170 deste feito histórico de capital transcendencia, xustamente cando conmemoramos a publicación do Manifesto Comunista.

Rosalía, refacho que abre fiestras

Rosalía de Castro, pronta a expirar no leito de morte, díxolle a súa filla: “Abre esa fiestra que quero ver o mar”.

Can de palleiro

Acomunidade chinesa polo mundo adiante, a comezar polo seu territorio natural,

Ondas de fraternidade

todo está ben, se a noite non vén. Trabalinguas que muda en metáfora

A tribo dos peliqueiros

Na histórica colonización, por conquista en armas, pola que se foi privando do seu territorio soberano ás poboacións nativas, titulares das bastas praderías americanas, os novos donos acurralaron aos antigos propietarios nun espazo que alcumaron de reserva.