sábado 16/1/21
La opinión de
Xosé María Dobarro
Xosé María Dobarro

Teresa Seara

Estou certo de que o nome que dá título a estas liñas é descoñecido

Imaxina

Un destes días pasados lin unha entrevista con Brad Pitt. Sorprendeume 

ALEGRÍAS

Vai para quince días que mantiven unha demorada conversa co meu querido e admirado amigo de vello –son xa corenta anos!–.

Maquiavelo

Hai un par de semanas falaba con meu neto Iago, que ía ter un exame sobre o tema, dos tempos do Renacemento.

Onde hai que asinar?

Se alguén me encomendase a elaboración das liñas mestras dun programa

APOIOS

Como cualquier ser humano, cometemos errores”

Acaso

Malia que lle declarei a guerra a RTVE desde que o PP o convertiu nunha especie de esterqueira.

Correntes apestadas

Aínda que pasaron moitos anos –daquela era pouco máis que un neno-, 

Fin de feiras

Oluns, os telexornais facíanse eco do inicio das actividades en

DIFÍCIL E FELIZ ADOLESCENCIA

Hai unhas semanas, nunha desas comidas que adoitamos ter regularmente, o sempre benquerido amigo Xaime Bello, alcalde que foi de Ferrol.

O MESMIÑO (OU CASE)

Escribo estas liñas desde o Alentexo, concretamente desde Évora, localidade que escollemos para pasar uns días por terras portuguesas.

Malia o visto, esperanza

Tanto ía haber, tanto cambio se ía producir, tanto iamos gañar, tanto..., que un, a verdade.

MISIÓN CUMPRIDA

Amoéstame Iago-Duarte, benquerido neto, por non lle ter dedicado 

REGALOS

Nunha conversa compostelana, un vello amigo, coñecido 

ONCE CABALLEROS

Nas case catro décadas nas que vivín e/ou traballei na Coruña 

VELOCES ESQUECEMENTOS

Días atrás, Fernando Alonso, sufriu un accidente profesional.