domingo 22.09.2019
La Opinión de
Xosé Castro Ratón
Xosé Castro Ratón Xosé Castro Ratón

Lúas de Outono

anuel María, o poeta nacional galego, en setembro de 1969, envía unha boa nova en forma de carta a Xosé Neira Vilas, residente en Cuba...

Mutación no mundo do traballo

Centenario solemne nas formas, apagado na transcendencia popular, é o que vén celebrando perante este ano a Organización Internacional...

Arredor da bandeira azul e branca

rredor da bandeira azul e branca, arredor da bandeira de Galiza, cantemos o dereito á libre nova vida; iso si, co “corazón aberto a toda...

Apólogo dun cántaro rachado

Sabemos que un apólogo é, no mundo literario, aquela composición breve, en prosa ou en verso, que ten finalidade didáctica ou...

Coa suor da fronte obreira

Ganarás o pan coa suor da túa fronte, até que volvas á mesma terra da cal fuches sacado; porque po es, e ao po volverás. Velaquí a...

Da encrucillada ao labirinto de camiños

a literatura bíblica atopamos o caso da multiplicación do pan e do peixe, catalogado como milagre ao responder a unha capacidade divina,...

Obriga humana de auxilio

A cidadanía europea sensíbel aos principios básicos dos dereitos humanos non pode asumir en modo algún o discurso cínico,...

Foliada con personalidade galega

Non se pode andar de foliada todos os días, certo é que non se debe abusar deste xeito de diversión buliciosa na que participa un grupo...

Damnatio memoriae

hega con botar unha ollada a internet para saber que “damnatio memoriae” é unha locución latina que significa “condena da memoria”. Foi...

Turismo, festa e legado patrimonial

entos de denuncias pola irresponsábel mobilidade turística con perigo de conservación para illa do Guidoiro Areoso que pon en risco de...

Sanidade, dieta e lonxevidade

Cóntanos a crónica oficial da administración sanitaria a boa nova de ver incluída, para súa reflexión académica no próximo congreso...

Polifonía cultural das Nacións Celtas

La Galice sera la nation à l´honneur pour la 49 eme édition du Festival Interceltique que se tiendra du 2 au 11 août” en Lorient, na...

Maltrato bárbaro de animais

Para o razoamento filosófico occidental a chamada lóxica dos Azande, colectivo de pobos que habitan unha boa parte da África central, e...

Admonición do arco da vella

AAdmonición, como palabra ou conxunto delas, é acción de advertir ou amoestar a alguén; sexa a persoa individual ou a colectivo máis...

Eppur si muove

Neste frustrado intento de investidura da Presidencia do Goberno estatal que vén de celebrarse no Congreso das e dos Deputados, a causa...

Verdade, xustiza e reparación

s vítimas da represión franquista claman polo cumprimento do seu dereito á verdade, á  xustiza, ás reparacións moral e material da...

O dedo que sinala a lúa

ando o sabio sinala a lúa, o necio mira o dedo. Frase mítica que é atribuída a sabedoría de Confucio. Respecto da autoría, tómese coa...
Artículo destacado

Mobilizados pola emerxencia climática

Estamos diante dunha crise climática que é consecuencia directa do modelo de produción e consumo impulsado por determinadas prácticas do sistema capitalista actual. Estas prácticas depredadoras dos recursos, os territorios, os ecosistemas e mesmo as persoas, afecta de xeito máis negativo ás poboacións máis pobres e vulnerables por todo o planeta, así como ás culturas que as sustentan; todo iso…
Lo más..