martes 27/10/20
La opinión de
Xosé Castro Ratón
Xosé Castro Ratón Xosé Castro Ratón

Encrucillada no camiño ao futuro

A encrucillada, ese lugar onde se cruzan os camiños, é metáfora ben acaída do tempo emerxente que afrontan as sociedades do mundo...

O mundo do porvir en clave feminina

As institucións culturais galegas, a xeito de honra de punto e final neste atípico ano da pandemia sanitaria que todo puxo patas arriba,...

A letra pequena da enquisa

coa chegada puntual do barómetro periódico do Centro de Investigacións Sociolóxicas sempre vén incluído un fenómeno de impacto...

Inventario do desenvolvemento sostible

oa borrasca intensa dun novo ciclón explosivo nas terras galegas é tempo de reparar nesa mudanza que se vén producindo estes últimos anos...

Cualificar a incerteza

Incerteza, estado do que dubida ou se atopa inseguro, é probabelmente a clase de ánimo máis común entre a xente á hora de afrontar os...

Memoria insuficiente

Memoria insuficiente é construción léxica que suma o substantivo memoria co adxectivo insuficiente para facer desta expresión a temíbel...

Inventario do desenvolvemento sostible

coa borrasca intensa dun novo ciclón explosivo nas terras galegas é tempo de reparar nesa mudanza que se vén producindo estes últimos...

Evolución da danza gremial

 odo pasa e aínda estamos aquí. Metafísica que pode valer para contemplar a evolución que foi transformando o ritual devoto das...

O asubío do demo

Medo é, na súa definición como substantivo masculino, todo sentimento de inquietude ou temor que se experimenta ante a presenza, real ou...

A riqueza da toponimia menor

Cultura inmaterial, no senso da acepción deste adxectivo, é a que non ten entidade física porque non está formada por corpo material...

Afogar o lume devastador

ntre as metáforas que alertan sobre o perigo medioambiental dos incendios, con certeza resulta do máis atinado unha expresión pedagóxica...

Relato imprescindible da represión

hega ás salas de cine da localidade a película “Reboiras. Acción e corazón”, en forma de documental que recrea escenas do pasado con...

A morte tabú

A morte tabú, é para este caso un eufemismo da producida por suicidio. Aquí, a palabra tabú cobra preferencia pola súa variada...

Alentar vida

Unha boa nova adoita sempre ir en compaña doutra mala. Aseveración simbolizada nunha moeda na que detrás da cara sempre está a cruz....

Fender a impunidade

a causa da reparación da memoria histórica democrática, a favor das vítimas da ditadura franquista, sen dúbida veñen de producirse...

A fritideira desenmascarada

lén do título que pode levar á confusión da seriedade no asunto a tratar, a cousa vai dunha práctica habitual, consentida polas...

Coa materia prima da memoria

Conmemoramos o centenario de nacemento de quen foi “a persoa máis querida de Galiza”, lembrando o poema “Compañeiro ancestral Isaac Díaz...

Pensións viradas a estribor

a operación de crear estados de opinión pública que permitan ou faciliten tomas de acordos e implantación de normas con forte oposición...

Barómetro da Cultura Galega

arómetro é unha expresión que non só indica ese instrumento que serve para medir a presión atmosférica. Alén diso é unha técnica...