sábado 23/1/21

Onde hai que asinar?

Se alguén me encomendase a elaboración das liñas mestras dun programa

Se alguén me encomendase a elaboración das liñas mestras dun programa educativo encamiñado a converterse en lei penso que os contidos deste non diferirían moito dos que, polo que puiden ler e escoitar, en materia educativa se recollen no programa do PSOE para as próximas eleccións. 
Sigo sendo lector afecto do Karl Marx de Tréveris, tan actual en tantas cousas, o tocante á relixión unha delas: “Sie ist das Opium des Volkes”. Velaí o pobo (Volk) co seu opio, como co seu auto (Wagen), hoxe tan de moda, e non por cousa boa, precisamente. 
E como non estou de acordo coa presenza do opio nos centros educativos, como tampouco das actividades políticas nin relixiosas partidistas, vin con moi bos ollos que o PSOE, por fin, aposte decididamente por sacar a relixión das aulas. Inicialmente, eu deixaríaa como actividade extraescolar, co obxectivo de saber cal é a demanda real do estudo dese conxunto de crenzas que chaman relixión. Non foi sen tempo e, por iso mesmo, agardemos que logo non veñan as rebaixas do tío Paco. 

Comentarios