actividades culturales en gallego

O 40% dos galegos consideran que a oferta de cultura en galego para menores de 16 anos é "insuficiente"

Un informe presentado polo Consello da Cultura Galega afirma que se aprecia un aumento da demanda de produtos culturais en galego

1 2 3 4 5