Colectivo Feminista de Valga O Refaixo de Carolina

Máis que brecha, gangrena

A brecha de xénero no traballo reflíctese tamén no número de excedencias para o coidado de familiares, que recaen tres veces máis nas mulleres.Rompemos as barreiras nas grandes empresas avanzando na presenza en Consellos de Administración pero non así nas direccións ou nas presidencias; e así sumamos á brecha o teito de cristal anulador e abafante.Brecha salarial, brecha de xénero, brecha laboral, máis que brecha isto é xa unha gangrena.

1 2 3 4 5