da Lingua Materna

A figueira de Rosalía

O paralelismo é boa metáfora para botar un ollada á transcendencia dun auténtico estado de emerxencia que na súa estatística informa que cada dúas semanas, como media, unha lingua desaparece, levándose coa súa perda todo un patrimonio cultural e intelectual.Luz vermella, alerta para o futuro do idioma galego que atopa novas vías para a súa defensa e acubillo social na autora de Follas Novas porque “ser Rosalía é un acto de rebeldía, é unha acción política.