Díaz Pardo

Lolita Díaz Baliño. a realidade soñada

Lolita Díaz (A Coruña, 1905-1963) naceu tocada polas musas e quizais por destino no seo dunha familia de creadores que deixarían unha pegada imborrable na cultura galega do século XX, especialmente o seu irmán Camilo Díaz e o fillo deste, Isaac Díaz Pardo.

Manda de honra para Díaz Pardo

O primeiro para sinalar unha doazón “mortis causa” ordenada no testamento; no entanto unha manda é unha imposición que se fixa aos herdeiros ou legatarios para ser cumprida con vontade ou en gravame da doazón recibida.