Juan Ramón Outeda

O Grove elabora unha ordenanza para regular a actividade do mercado semanal e a venda ambulante

O Concello do Grove vén de redactar unha nova ordenanza para regular a actividade do mercado semanal e a venda ambulante en xeral ao carecer dunha normativa específica ao respecto.

1 2 3 4 5