maioría da sociedade

A violencia nunca é o camiño

En todo caso a violencia non pode ser nunca o camiño para expor esta discusión nin para defender ningunha reivindicación, ningunha causa.

1 2 3 4 5