Non hai

Deporte, espectáculo e clasismo

Ese deporte é todo clasismo así que permítanme que critique que, ao final, parezamos estar debatendo sobre que tipo de clasismo queremos.

Da esperanza

Non hai dereito a que nos rouben a esperanza.

1 2 3 4 5