Rúa Cobián

Retais dunha historia que pasa de fase: Costureiro bota o peche

Xubílase en agosto, pero Costureiro non é probable que sobreviva a este chuvioso maio.