Verónica Hermida Longa

Vilaikea de Arousa

O remate de cada obra en Vilaikea de Arousa faime pensar en cando o meu pai revisaba as obras da casa cos albaneis e se poñía tan pesado que ao día seguinte algúns non regresaban.

1 2 3 4 5