La CUT se opone a la cesión del contrato de limpieza y recogida de basura de Recolte a Urbaser en Ribeira

p19-f11
|

La Central Unitaria de Traballadoras (CUT) ante la solicitud de cesión del contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos presentada por la empresa concesionaria Recolte a favor da compañía Urbaser en Ribeira, así como en otras localidades como Padrón y Marín y de la Macomunidade do Morrazo (Moaña, Bueu y Cangas), denunciaó públicamente lo que a  su entender es un fraude" en las reglas de juego de la adxudicación de contratos públicos. Desde dicho sindicato se indica que los concellos mencionados ya tuvieron la experiencia de haber adjudicado dicha gestión a Urbaser y que desde su perspectivae "está experiencia non foi boa nin para os concellos afectados nin para o persoal contratado" . En este sentido, laCUT hace referencia a los conflictos laborales y las denuncias de la propia institución pública por las deficiencias en la gestión del servicio. "Non parece de recibo que logo de perder a concesión, despois de acumular distintos conflitos, tanto cos traballadores como cos clientes, Urbaser poida entrar pola porta de atrás sen que se valore a posibilidade de que o propio Concello retome a xestión do servizo de limpeza ou, cando menos, como mal menor, que dita xestión sexa sometida a concurso público, permitindo que a empresa saínte (Recolte) impoña, dalgún xeito, o nome de quen vaia a substituíla (Urbaser) polo tempo que resta da concesión, imaxinamos que negociando ás costas do Concello antes da presentación da solicitude de cesión da contrata", señalaron desde dicho sindicato.

Desde la CUT indican que comparten las reticencias manifestadas por otras corporaciones municipales, como las integrantes de la Mancomunidade do Morrazo, hacia la cesión de la gestión del servivio de limpieza a la empresa Urbaser, "coa que tiveron experiencias negativas similares á sufrida polo noso Concello. É importante poñer en contexto a conflitividade que mantén Urbaser e para elo nada mellor que ver a súa política de contratación e xestión dos servizos na provincia de Pontevedra. Nela, Urbaser está a extender para as novas contratacións o chamado 'contrato varios', contrato cun salario sustancialmente menor e onde a persona contratada non figura adscrita a un centro de traballo de referencia senón que pode ser trasladada dun concello a outro segundo a vontade da empresa, ou incluso pode chegar a exercer a súa xornada laboral diaria en varios concellos distintos", puntualizaron sus responsables.

A la  pregunta sobre qué es lo que pretende conseguir Urbaser con este sistema de contratación, desde la  CUT sostienen que  se busca abaratar salarios y así incrementar su beneficio económico "compartindo persoal laboral e maquinaria entre varios concellos, resultando unha perda na calidade do servizo para o Concello pero unha mellora nos ingresos para a empresa", advierten. Desde la CUT entienden que todos los argumentos expuestos deberían hacer pensar sobre la equivocación del modelo de privatizaciones de los servicios públicos, "e deberían reforzar a idea de optar por ter servizos municipalizados estables, fuxindo destas privatizacións, nas que as empresas únicamente buscan o seu beneficio a costa sempre dos veciños e dos traballadores", concluyó este sindicato.

La CUT se opone a la cesión del contrato de limpieza y recogida de basura de Recolte a Urbaser en Ribeira