Somos Ribadumia critica la “mala imaxe” y el abandono de los contenedores en Barrantes

Estado que presentan los contenedores en Barrantes | Somos
|

“As illas de contedores están mal organizadas, e mesmo en lugares que non proceden, e con acumulación de lixo. Contedores de papel e vidro onde deberían estar os contedores de lixo orgánico. Ademáis dunha mala xestión da recollida, con contedores continuamente saturados”. Así lo denuncia el portavoz de Somos, Enrique Oubiña, quien considera que “o máis lamentable, que nos deixa outra mostra da maneira de facer política de oposición á oposición de David Castro, é o feito de que case tres meses despois de pedirlle que se recolocaran os contedores nas xaulas e amarres para mellorar a imaxe e efectividade e tamén a xestión da recollida do lixo, non se fixo nada. Non so iso, senon que nin sequera se repararon algúns desperfectos, que non axudan na imaxe de suciedade que actualmente transmiten unhas instalacións que precisamente deberían transmitir todo o contrario”.


Esa mala imagen, señala el portavoz, se ve “reforzada” por el abandono en la gestión de recogida de la basura. Sobre ello, Somos recuerda al gobierno local que “temos o verán á volta da esquina, e se estas deficiencias non se solucionan, remataremos por ter un problema sanitario de primeira orde, que quizais ao noso goberno non lle preocupe moito. Por iso pedimos que de xeito inmediato o goberno local actúe e solucione todos os problemas que o lixo está xerando no noso concello”, concluye Enrique Oubiña. 

Somos Ribadumia critica la “mala imaxe” y el abandono de los contenedores en Barrantes