lll

Recibe cada mañana las últimas noticias. REGISTRARME

Recibe las noticias desde Telegram. ÚNETE

Policías de Boiro critican que el alcalde destine a "fines electoralistas" el ahorro de 12 plazas presupuestadas vacantes

La Policía Local sigue teniendo únicamente servicio en horario de mañana de los días laborables y que actualmente sólo está siendo prestado por un agente municipal I Chechu Río

Agentes de la Policía local boirense vuelven a sacar a la luz la delicada situación que atraviesa este cuerpo de seguridad, cuyo cuadro de personal consta de 21 plazas actualmente están cubiertas 9, pero que al estar la mayoría de baja, sólo hay un policía de servicio activo. Recordaron que en lo que va de mandato se convocaron 4 plazas de agentes de policía, de las que sólo se consiguieron cubrir la mitad,, ya que las otras dos las consiguieron opositores que ya pertenecían a otros cuerpos de Policía local y decidieron seguir en sus destinos, "ante as paupérrimas condicións laboráis do Concello de Boiro", y añaden que es de esperar "como así veñen aventurando, que as novas incorporacións tamén abandonen o corpo en canto teñan a puntuación mínima requirida para tal fin". En un comunicado enviado a los medios de comunicación afirman que “parece que sae máis a conta non cubrir servizos, presupostar 21 prazas de axente de policía cando so se conta con 9, indo parar os cartos sobrantes directamente ó remanente de tesourería para empregar en fins máis electoralistas”. Califican de “ridículo” que presupuestariamente el Concello ahorre cada año más de 400.000 euros en seguridad pública y que al alcalde le parezca un coste excesivo gastar 60.000 euros en horas extras para que 9 agentes cubran el servicio de 21, “así como é un insulto que asuma unha débeda cos policías de 2.400 euros en horas extra cun remanente de máis de 4,5 millóns, e se burle dos mesmos notificándolles que serán aboadas cando collan a alta, sendo a súa intención facelo en días libres”. 


Añaden que el alcalde, José Ramón Romero, negó en el pleno del 15 de diciembre la existencia de conflicto entre la corporación y la Policía, pese que hay una denuncia en el Juzgado Contencioso-administrativo por negarle a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva de sus calendarios laborales, y que establece los turnos de trabajo  “ao seu antoxo”, antes que negociarlos con los agentes. De igual modo, afirman que el mandatario local tampoco cumple con los acuerdos plenarios, haciendo referencia a que la equiparación de la Policía Local con los demás cuerpos de seguridad ya fue aprobada hasta en dos ocasiones por el pleno de la corporación municipal. "Esto tamén se aproxima á definición de conflicto, neste caso tamén cas demais forzas políticas, polo antidemocrático que supón incumprir cos acordos aos que se chega no máis importante órgano de representación municipal", subrayan.

 

"Deste xeito, hipotéticamente falando, podíase chegar á errónea conclusión de que o señor alcalde é burlón, mintireiro e antidemocrático, cando sería máis correcto pensar que está mal aconsellado ou lle falta talante para o diálogo, o que, doutra banda, explicaría decisións incomprensibles como habilitar carriles-bici ínfimos, autorizar aparcamentos a grandes superficies creando caos circulatorio, reubicar o mercadillo dos martes pasando de máis de 200 postos a uns escasos 60, habendo alternativas mellores na vía pública, e outras decisións contrarias á opinión do corpo de Policía Local", señalan. Además, le reciminan José Ramón romero que en el pasado pleno puso como excusa para no abordar ninguna de las reivindicaciones de dicho colectivo, "o interese xeral do conxunto de traballadores do Concello", pero añaden que, pese a ello, "nestes catro anos non tivo ningún interese na tramitación dunha nova Relación de Postos de Traballo para todo o persoal, pese a gastar o goberno saínte os cartos dos contribuíntes, máis de 15.000 euros, na súa redacción por parte da Universidade de Santiago". Y agregan que tampoco tuvo interés en negociar un nuevo convenio colectivo, pese a la entrada en vigor de leyes tan transcendentes como el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y la Lei do Emprego Público de Galicia, "nin tan sequera tendo en conta que o persoal funcionario do Concello de Boiro é o único que carece de acordo", matizan.


"Tampouco tivo interese en negociar un sistema de carreira horizontal a semellanza do que están implantando outras administracións públicas e concellos veciños. Todas estas medidas de interese xeral para o conxunto de traballadores do Concello, non só para o corpo de Policía. Nin tan sequera tivo interese na estabilización do emprego temporal, imposta pola Unión Europea e cuxa chegada a bo porto será mérito exclusivo do comité de empresa", indican los agentes municipales. Y añaden que desde la Policía Local consideran que "os case catro anos do actual mandato foron catro anos perdidos en canto á consecución, mellora ou tan sequera negociación das condicións de traballo tanto do noso colectivo como do resto de traballadores municipais e agardamos que os seguintes catro anos arroxen algo de luz para o conxunto dos traballadores municipais en xeral e para o noso pequeño colectivo en particular, pois co actual caldo de cultivo; salario máis baixo do Barbanza, falta de membros, carencia de acordo regulador, denegación dos días legais de libre disposición, horarios e turnos dictados unilateralmente, e un mandatario negacionista, que no seu día non acadou, pese a intentalo, formar parte do corpo de Policía, o máis lóxico é pensar que o desmantelamento da institución continúe ca paulatina marcha dos seus membros, sendo inimaxinable contemplar, con estes condicionantes, a posibilidade de reter novos axentes", concluyen en su comunicado..

 

 

Policías de Boiro critican que el alcalde destine a "fines electoralistas" el ahorro de 12 plazas presupuestadas vacantes

Te puede interesar