domingo 27/9/20

Ravella insta a la oposición a reformar la ley para evitar las áreas comerciales

El gobierno local insta a la oposición a reformar al ley en el Parlamento para evitar la instalación de grandes superficies comerciales en el municipio. 

El alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, durante un Pleno	g.s.
El alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, durante un Pleno g.s.

El gobierno local insta a la oposición a reformar al ley en el Parlamento para evitar la instalación de grandes superficies comerciales en el municipio. En este sentido, desde el ejecutivo consideran que “haberá que supoñer, seguindo o razoamento deses grupos, que o que é bo para Vilagarcía tamén é bo para o resto das cidades da comunicade e, polo tanto, toda Galicia debería quedar libre da presenza de áreas comerciais”.
Unas declaraciones que desde el equipo de gobierno hacen al hilo de la creación de un frente común entre políticos y sectores económicos, como comerciantes, empresarios, hosteleros y placeros, para evitar que proyectos como el que está previsto para los terrenos de Megasa afecten al tejido local.
El gobierno local estima que “eses mesmos grupos deberían explicar aos comerciantes e veciños se, chegado o caso, estarían dispostos a adoptar decisións contrarias ao actual odernamento urbanístico e comercial, ou mesmo se estarían pola labor de atrasar (frear na súa terminoloxía) a tramitacion dun expediente concreto, mentres que se acelerarían noutros”.
En este sentido, desde el bipartito conservador recuerdan a los grupos de la oposición que “a concesiónd e licenzas é unha actividade regrada e, polo tanto, que o solicitante teña dereito ou non a obter ese permiso non depende dunha interpretación política da norma”. Pro ello, aseguran desde el equipo de Tomás Fole, “xa que tan clara teñen a súa proposta, no manifesto debería figurar explícitamente qué artigos do Plan Xeral e da lexislación autonómica van aplicar pàra frear eses proxectos, porque estamos seguros de que o primeiro compromiso de PSOE, BNG e IU é sempre cumprir coa lexislación vixente”.
En cuanto a la publicación del estudio de detalle, desde el Concello explican que se hará en breve plazo, ya que el edicto ya está redactado y firmado. n

Comentarios