Cambados aprueba la Conta Xeral del 2020 con un saldo positivo de 22.147 euros

El concejal de Economía e Facenda, Xurxo Charlín, en su despacho | G.Salgado
|

La comisión especial de Contas del Concello de Cambados aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio 2020 con un resultado orzamentario “axustado e marcado pola pandemia”. Según explica el edil de Facenda, Xurxo Charlín, los informes de intervención arrojaron un saldo positivo de 22.147,97 euros, lo que supone que el Concello tuvo un gasto computable en el pasado ejercicio de 10,3 millones de euros, una inversión del 99,8 % de los ingresos municipales del pasado año.

Estas cuentas, que fueron aprobadas con la abstención de los grupos de la oposición y ahora comienza el plazo de exposición pública del documento que se puede consultar a través del Portal de Transparencia del Concello, “cumpriron estritamente coas políticas de contención do gasto, tanto coa regra de gasto como a estabilidade orzamentaria”, añade Charlín.

Así, se incrementó la inversión en Servizos Sociais hasta los 961.593,88 euros debido principalmente a los gastos extraordinarios motivados por la pandemia. Concretamente, al servicio de Axuda no Fogar se destinaron en Dependencia 455.480,93 euros, y en lo tocante al personal de Traballadoras Sociais se invirtió 159.742,30 euros con la contratación a mayores de una tercera trabajadora social. El gasto del Fondo de Emerxencia Social foe de 35.527,02 euros; en la Escola Infantil103.844,51 euros; en el Centro de Día 31.250 euros; las ayudas municipales a entidades Benéfico Asistenciais ascendieron a 37.815 euros; y en el Programa de Teleasistencia domiciliaria se destinaron 2.043, 32 euros.

“Estes datos contables débense, en gran medida, ao rigor e a responsabilidade coas que se xestionan os balances do municipio. Unha política económica eficaz non é incompatible coa boa xestión e a redución de impostos aos nosos veciño”, destaca Charlín, quién hace referencia a la “redución do imposto como o IBI un 24 % dende o 2015, e a taxa da recollida do lixo un 14 % no recibo que se vai pasar ao cobro no último cuatrimestre deste ano, ou conxelando o resto de taxas e impostos municipais, xunto co incremento de bonificacións fiscais. Pasando a unha xestión no que se está reducindo a débeda, aumentando a liquidez, realizando investimentos e incrementando o gasto social”, concluye el edil de Economía.

Cambados aprueba la Conta Xeral del 2020 con un saldo positivo de 22.147 euros