e

A fortaleza de Simone Biles

A realidade é que, pase o que pase, estes xa son os Xogos que gañou Simone Biles.

Da dor allea

España é a fronteira Sur, pero é a fronteira de toda Europa e ten que ser defendida pola totalidade da Unión.

Sindicalismo y sedentarismo

Cuando esa conjunción se produce sentimos que la sociedad toma las riendas y busca encauzar sus problemas desde la justeza en la razón que las anima, porque las causas o son justas o no son causas, sino excusas.Fruto de este compromiso en la justeza de su reivindicación, se inició en el seno de la GC y la PN un movimiento reivindicativo, en la apariencia de naturaleza salarial, pero que en el fondo pone sobre el tapete la necesidad de ordenar y equiparar libertades y derechos en todos los territorios, entre ellos, a igual trabajo, igual salario.

Os erros galegos de Pablo Iglesias

Un partido a quen tentou subordinar propoñéndolle unha coalición liderada por él propio, no que constituiu o último dos seus erros políticos.Na Galicia, Pablo Iglesias aproveitou a desafección inmobilista coa que o BNG enfrontou no 2011 o 15-M (como ven de observar aqueladamente o analista político David Rodríguez) situando Podemos como miolo pensante e forza directiva da nova política galega, dende baleiras apelacións a respecto da personalidade nacional de Galicia, mais sen integrar na súa análise de base a realidade económica, social e política do noso País e proxectando a falsa idea de que os problemas das clases medias e traballadoras eran comúns en todo o Estado.

De Madrid

Poñamos que falo de Madrid –como cantou Sabina e Antonio Flores- ese lugar especial e particular, tan igual e tan diferente.

A escolla de Barrabás

Larrabás, no noso idioma é substantivo masculino que define ao home que comete actos criminosos e ao varón ou neno que fai falcatruadas ou trasnadas.

A horta e alma súa

Son como un entretemento, unha distracción para algúns que pretenden labrar a terra sen saber que queren plantar nela, sen saber que poden ou deben sementar, sen saber que non saben.El estaba alí tranquilamente sentado.

Do intolerable

Pero se ademais a actuación inadecuada afecta a un Goya, e os protagonistas son Esperanza Aguirre e o seu home, nun momento no que exercía de Presidenta da Comunidade de Madrid, Membro do Patronato do Museo do Prado, e que para máis inri tamén fora Ministra de Cultura uns anos antes, polo tanto máxima responsable da defensa e salvagarda do patrimonio cultural de todos, a cousa adquire cualificacións que non permiten nin xustificacións nin defensa.

Adicción sen substancia

Non só para permitir o acceso ao xogo dos máis novos, aínda que sexa na modalidade de diñeiro virtual, senón tamén para asegurar a súa fidelidade e seguimento da plataforma ou empresa en cuestión.Datos que exixen reacción.

Deporte, espectáculo e clasismo

Ese deporte é todo clasismo así que permítanme que critique que, ao final, parezamos estar debatendo sobre que tipo de clasismo queremos.

Todo sea por no discriminar vocales

Lo mismo, en una próxima intervención, Montero completa el ciclo e incluye “escuchadis y escuchadus”.

Menos Google e máis ciencia

Pero Pepe, que para algo invertira tanto tempo e a súa inxente intelixencia, dicíame polo baixo que xa lle advertira seu cuñado, que é avogado pero sabe moito de coches, que ían querer colocarlle os que non daban vendido, ou aqueles aos que lle sacaban máis beneficio, ou algunhas outras conspiracións que eu non escoitei ben pero ás que decidín contestar moi convencido e dándolle algunha palmada na espalda.Para cando Pepe xa lle estaba explicando ao do concesionario como tiña que facer para venderlle a outra xente, eu miraba para fora con ansias de fuxir despavorido.

Manda de honra para Díaz Pardo

O primeiro para sinalar unha doazón “mortis causa” ordenada no testamento; no entanto unha manda é unha imposición que se fixa aos herdeiros ou legatarios para ser cumprida con vontade ou en gravame da doazón recibida.

Da esperanza

Non hai dereito a que nos rouben a esperanza.

O copyright das vacinas

Esta expresión, anglosaxoa, é un substantivo masculino que xa invadiu o dicionario da lingua galega, pola súa popularidade para facer eco desta forma de patrimonio que permite utilizalo mesmo para abordar o considerado dereito á propiedade privada do coñecemento científico que se amosa cruel, mesmo por riba da consideración humana de interese público nunha emerxencia sanitaria, á hora de permitir a produción, distribución e vacinación masiva e urxente da poboación mundial que se enfronta á vaga do coronavirus; único xeito efectivo de frear a situación creando unha inmunidade grupal que permita salvar vidas humanas e recuperar a normalidade sanitaria e social.Da traxectoria seguida nisto, constátase que a comunidade científica sabe como paliar a situación e, proba diso, velaí están as varias vacinas en circulación que se deseñaron en laboratorios de aquí e de acolá do Atlántico Norte, ás que sumar a rusa e chinesa que xogan noutra división máis solidaria; amén das que están en camiño nunha situación moi avanzada para acadar a meta final.

Do esperado

Esa mesma é a estratexia que está adoptando Casado para evitar falar do inevitable: que o PP está en caída libre.

1 2 3 4 5