El ribeirense Óscar Casáis presenta su dimisión en la Ejecutiva de Compromiso por Galicia

Óscar Casáis había liderado la lista de CxG a la Alcaldía de Ribeira y fuera elegido candidato de dicha formación galleguista a presidir la Xunta de Galicia
|

Óscar David Casáis Montemuiño, jefe del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que había sido designado como candidato de Compromiso por Galicia (CxG), presentó su dimisión irrevocable como miembro de la Ejecutiva del partido, al igual que hicieron otros cinco compañeros, aunque todos ellos siguen siendo afiliados de la formación galleguista, "en vista da pouca claridade e legalidade coa que se está levando o partido desde os órganos de máxima representación". En un comunicado indicaron que Existe una perda da relevancia política de CxG nos últimos anos, do que se deriva unha constante e progresiva disminución da afiliación. Este proceso, de non deterse, dará na desaparición do partido e todo o proxecto polo que miles de galegos levan anos traballando e que no panorama actual debería ser pedra angular para o noso país" Y señalan como principal responsable de la situación a su secretario xeral, Piñeiro Docampo, "polo que se lle plantexa dar un paso ao lado para reconducir a situación...". Sin embargo, señalaron que su respuesta fue "rotunda no senso contrario, en aras a manter o cargo ainda que elo supoña a desaparición do partido".Y subrayan que las explicaciones que les dio a su postura "van máis alá do político e entran máis no persoal e no xudicial/procesal... É por elo que o camiño para a militancia queda escrito polo secretraio xeral e a folla de ruta para a irrelevancia absoluta do partido tamén".

Junto a Óscar Casáis, en el escrito de renuncia figuran Maxi Vázquez, coordinador territorial de la provincia de A Coruña; Xavier, secretario de Política Municipal; Eva Rosende, secretaria de Educación e Sanidade; Paula Rey, secretaria de Medio Rural, y Suso Ares, secretario de Técnica Nacional, Esos seis miembros de la comisión ejecutiva de Compromiso por Galicia elegida en el III Congreso de este partido galleguista celebrado en septiembre pasado renuncian a seguir en este órgano "por non compartir o modo autoritario de proceder do seu secretario xeral". Indican que iniciaron su andadura en este proyecto político con la ilusión de formar parte de un partido que velase por la democracia interna y el respeto a los procedimientos y los derechos de los afiliados y simpatizantes "e que nos últimos tempos na organización estanse a tomar decisións personalistas e autoritarias con forma de resolucións do secretario xeral que non encontran acomodo nin sustento nos estatutos do partido nin moito menos na Lei de Partidos Politicosnin das asociacións.

Los dimisionarios en la Ejecutva de CxG afirman que fueron "especialmente salientables e preocupantes" las decisiones por parte de Piñeiro Docampo de expulsar del partido a la secretaría de Finanzas, y la cesión de su cargo de la secretaría técnica, "sin dar opción a defensa nin seguir os procedementos legais nestes casos".  Estos seis miembros indicaron que "actuar como teñen actuado non é que supoña unha vulneración dos estatutos, supón directamente unha afrenta aos dereitos máis elementais dun afiliado o resultar expulsado servíndose formalmente de órganos do partido, aos que se vacía de contido, sin escoitar a afiliada e alto cargo implicada, privándolle do dereito a exercer do mellor modo o seudereito de defensa, vulnerando os principios de tutela xudicial efectiva e de defensa recollidos na Constitucion".

En su comunicado, también hacen referencia a que el "desprecio polas formas amosa claramente unha actitude intranxixente e alonxada do que debe ser unha formación democrática e trasparente". Y añaden que "o abuso por parte do actual secretario xeral continúa conomeamento de persoas para ocupar cargos na Comisión Executiva Nacioanl sen ser refrendados no Consello Nacional como establecen os Estatutos". Y agregan que más allás de estas actuaciiones que en ningún momento les fueron consultadas y que, en su opinión, carecen de toda legalidad, también inciden en la falta de comunicación dentro del partido y que eran unos pocos elegidos los que dirigían el partido !ao seu antoxo", subrayaron.

El ribeirense Óscar Casáis presenta su dimisión en la Ejecutiva de Compromiso por Galicia