EU pedirá en Pleno que se habiliten áreas de servicio y zonas para que pernocten autocaravanas

Diario de Arousa-2016-04-07-014-eccfc644_1
|

Esquerda Unida llevará al próximo Pleno de abril una moción en la que se pedirá que se modifique la Ordenanza de Policía, Bo Goberno e Medidas para Fomentar e Garantir a Convivencia Cidadá no Espazo Público. Exactamente solicitarán que se modifique uno de los puntos en los que no se permite: “Acampar nas vías e os espazos públicos, acción que inclúe a instalación estable nestes espazos públicos ou os seus elementos ou mobiliario neles instalados, ou en tendas de campaña, vehículos, autocaravanas ou caravanas, agás autorizacións para lugares concretos. Tampouco está permitido durmir de día ou de noite nestes espazos. Cando se trate de persoas en situación de exclusión social, será de aplicación o previsto no artigo 53.2 desta ordenanza”.
Así en la moción presentada por José Antonio Otero González se solicita “habilitar mínimo dúas zonas, unha na parroquia de San Martiño (a poder ser na zona próxima ao porto do Grove) e outra en San Vicente nas que se permita estacionar e pasar a noite a autocaravanas, cun máximo de usuarios por día”.
Además, también se expondrá  la necesidad de crear áreas de servicio en las  zonas que se habiliten para autocaravanas, que cuenten con agua potable, arqueta para vaciado de aguas grises y arqueta para aguas negras, cartel indicador y normas de uso y sanciones. Estas, apunta Esquerda Unida, se realizarán siguiendo las recomendaciones de la Asociación Galega de Autocaravanas e/ou la Federación Española de Asociacións Autocaravanistas. Dentro do territorio español, Galicia é unha das comunidades máis demandadas polos autocaravanistas tanto españois como estranxeiros. Os autocaravanistas percorren os lugares da zona que visitan na procura de patrimonio histórico, paisaxes, cultura local e produtos da terra.  Pero basean a súa decisión de destino nas facilidades que ofrece o entorno para realizar a súa actividade. Unhas facilidades que no se ofrecen no noso concello”, dicen.

EU pedirá en Pleno que se habiliten áreas de servicio y zonas para que pernocten autocaravanas